ชุดครุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ชุดครุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


ชุดครุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ร้านชุดครุยนิชา ให้บริการเช่าชุดครุย ตัดชุดครุย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทุกวิทยาเขต ทุกคณะสาขาวิชา

มทร.ธัญบุรี  สีชุดครุย ประจำคณะ มีดังต่อไปนี้

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สีม่วง
  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สีชมพู
  คณะบริหารธุรกิจ สีฟ้า
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สีน้ำตาล
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สีเลือดหมู
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ สีแสด
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สีน้ำตาลอมเหลือง
  คณะศิลปกรรม สีเหลือง
  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สีม่วง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สีเขียว
  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สีเทา

 

 

 

 

สนใจโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ 0876875887