ชุดครุยพระจอมเกล้าฯ

ชุดครุยพระจอมเกล้าฯ


ชุดครุยพระจอมเกล้าฯ

ร้านครุยนิชาให้บริการเช่าตัดชุดครุยพระจอมเกล้าทั้ง 3 สถาบัน

1.ชุดครุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2.ชุดครุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.ชุดครุยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ชุดครุยชุดครุยพระจอมเกล้า เนื้อผ้าทึบ สีแดงหมากสุก แถบสีเหลืองทอง

การแต่งกายของบัณฑิตชาย

1. ชุดราชปะแตน หรือ ชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปกติขาว
2. ผมสั้น ทรงสุภาพ
3. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ ไม่ติดโลหะ
4. ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย

 การแต่งกายของบัณฑิตหญิง

1. ชุดนักศึกษาติดกระดุมคอ กระโปรงสีน้ำเงินหรือ สีกรมท่ายาวคลุมเข่า
 หรือชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจปกติขาว
2. ผม ทรงสุภาพ
3. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ  แบบเรียบไม่ติดโลหะ
4. สวมถุงน่องสีเนื้อ (ควรสำรองไว้อีก 1 คู่)