ชุดครุยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชุดครุยมหาวิทยาลัยราชภัฏ


ชุดครุยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้านครุยนิชาให้บริการเช่าตัดชุดครุยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุกสถาบัน

 

ชุดครุยรับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏ แบบโบราณพระราชพิธีไทย ผ้าทึบสีดำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใช้ครุยแบบโบราณพระราชพิธีไทย ลักษณะแบบครุยจะเป็นชุดครุยคล้าย ๆ ชุดครุยพระยาแรกนา หรือขุนนางสมัยโบราณหรือที่เรียกว่าครุยเทวดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศใช้แบบโบราณพระราชพิธีไทย ผ้าทึบสีดำ

ยกเว้น มหาวิทยาลัยราชภัฎบางที่ใช้ชุดครุยเป็นแบบเฉพาะเอกลักษณ์ของตนเอง ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช้แบบโบราณพระราชพิธีไทย ผ้าโปร่ง สีขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใช้แบบโบราณพระราชพิธีไทย ผ้าโปร่ง สีขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้แบบโบราณพระราชพิธีไทย ผ้าทึบ สีม่วง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใช้แบบตะวันตกแบบที่ไม่มีหมวก เนื้อผ้าสีดำประดับฮูด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใช้แบบตะวันตกแบบที่ไม่มีหมวก เนื้อผ้าสีดำประดับฮูด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใช้แบบตะวันตกแบบที่ไม่มีหมวก เนื้อผ้าสีดำประดับฮูด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใช้แบบตะวันตกแบบที่ไม่มีหมวก เนื้อผ้าสีดำประดับฮูด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใช้แบบตะวันตกแบบที่ไม่มีหมวก เนื้อผ้าสีดำประดับฮูด