ชุดขาวข้าราชการ

ชุดขาวข้าราชการ


ชุดขาวข้าราชการ

ชุดขาวข้าราชการของผู้ชาย ผู้หญิง เพื่อใส่ในโอกาศต่างๆ อิเช่น

ชุดขาวราชการใส่ในงานราชพิธีสำคัญต่างๆ

ชุดขาวข้าราชการใส่รับปริญญา